Joyful Trains

Joyful Trains

Joyful Trains คืออะไร

“Joyful Trains” หมายถึง รถไฟที่ไม่ใช่เพียงแค่ยานพาหนะสำหรับเดินทางธรรมดา ๆ แต่มีความสนุกต่าง ๆ นานาราวกับว่าการ “โดยสาร” คือวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

รายชื่อ Joyful Trains

 • {{prefItem}}

ตั๋วสุดคุ้มที่สามารถโดยสาร Joyful Trains ได้ไม่จำกัดด้วย

สามารถประหยัดค่าโดยสารได้โดยการใช้ตั๋ว (ยกเว้นรถไฟและตู้โดยสารบางส่วน)

 • JR EAST PASS (บริเวณ Tohoku)

  JR EAST PASS (บริเวณ Tohoku)

  ผู้ใหญ่ (12 ปีขึ้นไป)
  \30,000
  เด็ก (6 - 11 ปี)
  \15,000

  โดยสารรถไฟและชินคันเซ็นในพื้นที่ที่กำหนดได้ไม่จำกัด 5 วัน!

 • JR EAST PASS (บริเวณ Nagano, Niigata)

  JR EAST PASS (บริเวณ Nagano, Niigata)

  ผู้ใหญ่ (12 ปีขึ้นไป)
  \27,000
  เด็ก (6 - 11 ปี)
  \13,500

  โดยสารรถไฟและชินคันเซ็นในพื้นที่ที่กำหนดได้ไม่จำกัด 5 วัน!

 • JR TOKYO Wide Pass

  JR TOKYO Wide Pass

  ผู้ใหญ่ (12 ปีขึ้นไป)
  \15,000
  เด็ก (6 - 11 ปี)
  \7,500

  โดยสารรถไฟและชินคันเซ็นในพื้นที่ที่กำหนดได้ไม่จำกัด 3 วัน!