คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลภัยพิบัติได้จากที่นี่ (สำนักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่น)
  http://www.jreast.co.jp/e/pdf/disaster_e.pdf

  Maps&FlyersMaps&Flyers

  • What's New
  • Notices from JR East

  Event, campaign and other special travel information – Find great updates on event, campaign and other specials from JR

  JR-EAST FREE Wi-Fi (Opens in a new window.)

  Event, campaign and other special travel information – Find great updates on event, campaign and other specials from JR

  JR-EAST FREE Wi-Fi (Opens in a new window.)

  • TRAVEL to TOHOKU (Opens in a new window.)
  • nomono
  • The Railway Museum (Opens in a new window.)
  • JR EAST HOTELS (Opens in a new window.)
  • TOKYO STATION CITY (Opens in a new window.)
  • Japan. Endless Discovery. (Opens in a new window.)
  • LIVE JAPAN PERFECT GUIDE TOKYO (Opens in a new window.)
  • JAPAN TRAVEL PLANNER (Opens in a new window.)
  • LET'S GO TO DRIVE (Opens in a new window.)
  • JAPAN RAIL CAFÉ
  • JRECTT JR東日本創造旅遊 (Opens in a new window.)
  • Excursions Beyond Tokyo (Opens in a new window.)
  หน้าแรก