ออกตั๋ว

ออกตั๋ว

ออกตั๋ว

ออกตั๋ว

ในการโดยสารรถไฟในประเทศญี่ปุ่นจะต้องซื้อตั๋วก่อน ในที่นี้ เราขอแนะนำตัวช่วยที่แสนสะดวกบางอย่าง เช่น ประเภทตั๋ว วิธีซื้อตั๋ว และข้อมูลอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการรถไฟของ JR EAST

ประเภทตั๋ว

ประเภทตั๋ว

อธิบายเกี่ยวกับตั๋ว Shinkansen, ตั๋วด่วนพิเศษ และตั๋วประเภทอื่น ๆ อีกจำนวนมาก

รายละเอียด

ซื้อตั๋ว

ซื้อตั๋ว

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อตั๋ว

รายละเอียด

วิธีอ่านตั๋ว

วิธีอ่านตั๋ว

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีอ่านตั๋ว

รายละเอียด

นโยบายการเปลี่ยนตั๋วและการคืนเงิน

นโยบายการเปลี่ยนตั๋วและการคืนเงิน

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนตั๋วและการคืนเงิน

รายละเอียด

ที่สถานี

ที่สถานี

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประตูตรวจตั๋ว

รายละเอียด

JR-EAST Train Reservation

JR-EAST Train Reservation

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจองที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) (Ordinary Cars, Green Cars และ GranClass) ของรถไฟด่วนพิเศษและ Shinkansen ของ JR EAST

รายละเอียด

ข้อมูลรถไฟของ JR EAST

ประเภทของรถไฟ

ประเภทของตั๋ว 1

ประเภทของตั๋ว 2

การซื้อตั๋ว

การใช้ตั๋ว

จากสถานีสนามบินนาริตะไปยังสถานีโตเกียว

วิธีง่าย ๆ ในการซื้อบัตร IC Special Pass

วิธีใช้งานเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2021