รถไฟและเส้นทาง

มีรถไฟหลากหลายสายวิ่งผ่านพื้นที่ JR EAST
มีสามประเภทหลัก ดูวิดีโอด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ภาพตัวอย่างวิดีโอ