Welcome Suica

Welcome Suica

Welcome Suicaの販売は12月18日から当面の間下記のみになります。
・JR東日本駅たびコンシェルジュ
羽田空港第3ターミナル駅
・Welcome Suica専用発売機
羽田空港第3ターミナル駅
なおWelcome Suicaはお一人様原則1枚のみの発売とさせていただきます。

เชิญพก Welcome Suica ที่จะทำให้การท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นสะดวกสบายมากขึ้นสักใบ

Welcome Suica เป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้พำนักระยะสั้นที่สามารถใช้เดินทางและซื้อของได้
เพียงแตะที่ประตูตรวจตั๋วก็สามารถชำระค่าโดยสารอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องซื้อตั๋วที่เครื่องจำหน่ายตั๋ว และไม่เพียงแต่กับ JR EAST เท่านั้น สามารถใช้กับรถไฟใต้ดินและรถบัสได้ด้วย (สำหรับระบบขนส่งที่สามารถใช้บริการได้ กรุณาดู "พื้นที่ที่ใช้ Suica ได้") อีกทั้งสามารถใช้เป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Suica ได้ด้วย สะดวกอย่างยิ่งกับการซื้อกาแฟที่เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติหรือภายในรถไฟ หรือซื้อหนังสือพิมพ์ที่ KIOSK (Convenience Store) ได้โดยไม่ต้องใช้เหรียญ

จุดเด่นของ Welcome Suica

 1. ไม่มีมัดจำ ใช้ได้ 28 วันจากวันเริ่มใช้งาน (วันที่ซื้อบัตร)

  ใช้ซ้ำได้ด้วยฟังก์ชันเติมเงิน ไม่มีค่ามัดจำเมื่อซื้อบัตร สามารถใช้เพียงใบเดียวได้ตลอดระยะเวลาที่ใช้ได้ ไม่สามารถคืนเงินที่เหลืออยู่ในบัตร ไม่ว่าจะอยู่ในระยะเวลาที่ใช้ได้หรือไม่และมียอดคงเหลือหรือไม่ก็ตาม (กรุณานำบัตร Welcome Suica กลับไปเป็นที่ระลึก)

 2. ผ่านประตูตรวจตั๋วได้รวดเร็วแบบวันทัช (แตะแล้วผ่าน)

  สามารถชำระเงินอัตโนมัติได้โดยแตะที่ส่วนอ่านบัตรของประตูตรวจตั๋ว 1 วินาที โดยไม่ต้องนำออกจากที่ใส่บัตร

 3. ช้อปปิ้งง่าย ๆ สบาย ๆ ในร้านค้าต่าง ๆ นานา

  นอกจากใช้ขึ้นรถไฟแล้ว ยังสามารถใช้ซื้อของที่ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย A ได้ด้วย

  ช้อปปิ้งง่าย ๆ สบาย ๆ ในร้านค้าต่าง ๆ นานา

  Enjoy shopping with Suica! It's easy to shop with no need for cash

 4. มี Welcome Suica เพียงใบเดียว ก็ใช้ได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น

  นอกจากพื้นที่ให้บริการของ Suica/PASMO แล้ว ด้วยบริการการใช้ร่วมกันทั่วประเทศ ทำให้สามารถใช้กับรถไฟ รถบัส ฯลฯ ที่มีเครื่องหมาย B ทั่วประเทศญี่ปุ่นได้ด้วย

  มี Welcome Suica เพียงใบเดียว ก็ใช้ได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น

 5. บันทึกตั๋วสุดคุ้มลงในบัตรได้ด้วย

  สามารถบันทึกตั๋วสุดคุ้มบางส่วนที่ที่ผ่านมามีจำหน่ายเฉพาะแบบบัตรแถบแม่เหล็กลงใน Welcome Suica และนำไปใช้งานได้ด้วย สำหรับรายละเอียดกรุณาดูทางนี้​ ​

 6. ต้องพก Reference Paper ในการใช้ Welcome Suica

  สามารถตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ได้ของ Welcome Suica และข้อมูลตั๋วสุดคุ้มที่ซื้อไว้ได้จาก Reference Paper ที่ได้รับเมื่อซื้อบัตร Welcome Suica และตั๋วสุดคุ้ม (จะไม่มีแสดงบนหน้าบัตร Welcome Suica)
  กรุณาพก Reference Paper ติดตัวเสมอและแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเมื่อมีการร้องขอ

การซื้อ Welcome Suica

สถานที่ซื้อ

JR EAST Travel Service Centers ตั้งอยู่ในสนามบินนาริตะและสนามบินฮาเนดะ

JR East Travel Service Center

JAPAN RAIL CAFÉ

เครื่องจำหน่าย Welcome Suica โดยเฉพาะ

 • สถานี Narita Airport Terminal 1  (หยุดขายชั่วคราว)
 • สถานี Narita Airport Terminal 2・3 (หยุดขายชั่วคราว)
 • สถานี Haneda Airport Terminal 3

ราคาจำหน่าย

Suica ผู้ใหญ่ เด็ก
1,000 เยน 1,000 เยน
2,000 เยน 2,000 เยน
3,000 เยน 3,000 เยน
4,000 เยน 4,000 เยน
5,000 เยน 5,000 เยน
10,000 เยน 10,000 เยน

จากสถานะการใช้บริการของลูกค้าในปัจจุบัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2022 กรณีที่จะซื้อ Welcome Suica ใหม่ที่เคาน์เตอร์ของ JR EAST Travel service Center และ JAPAN RAIL CAFE (TOKYO) จะมีจำหน่าย 2 ประเภท ได้แก่ แบบราคา 1,000 เยนและ 2,000 เยนเท่านั้น

昨今お客さまのご利用状況を踏まえ、2022年5月16日(月)より、駅たびコンシェルジュ(JR EAST Travel Service Center)及びJAPAN RAIL CAFE (TOKYO)の窓口でWelcome Suicaを新規購入する場合、発売価格を1,000円と2,000円の2種類とさせていただきます。

*ไม่มีค่ามัดจำเมื่อซื้อบัตร

*กรณีที่ซื้อตั๋วสุดคุ้มกรุณาชำระค่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพร้อมกันด้วย

Welcome Suica สำหรับเด็ก

 • หากเติมเงินเอาไว้ เพียงแตะที่ประตูตรวจตั๋วก็สามารถชำระค่าโดยสารสำหรับเด็กของช่วงเส้นทางที่โดยสารได้อัตโนมัติ
 • สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคมครั้งแรกนับจากวันที่อายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไปไม่สามารถซื้อได้
 • ในการซื้อ กรุณาเตรียมเอกสารที่สามารถยืนยันตัวตน (หนังสือเดินทาง ฯลฯ) ของเด็กที่จะใช้บัตรเอาไว้ด้วย โดยบุคคลในครอบครัวสามารถซื้อแทนได้ (กรณีที่ซื้อแทนก็ต้องมีเอกสารยืนยันตัวตนของเด็ก)
 • กรณีที่ซื้อที่เครื่องจำหน่าย Welcome Suica โดยเฉพาะ ลูกค้าจะต้องกรอกวันเดือนปีเกิดด้วยตนเอง
 • หากพบการใช้ Suica สำหรับเด็กโดยมิชอบ จะต้องชำระค่าโดยสารของผู้ใหญ่ตั้งแต่สถานีที่ขึ้นโดยสารพร้อมค่าโดยสารเพิ่มเติมอีก 2 เท่าของค่าโดยสารดังกล่าว

Reference Paper

สามารถตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ได้ของ Welcome Suica และข้อมูลตั๋วสุดคุ้มที่ซื้อไว้ได้จาก Reference Paper ที่ได้รับเมื่อซื้อบัตร Welcome Suica และตั๋วสุดคุ้ม (จะไม่มีแสดงบนหน้าบัตร Welcome Suica) กรุณาพก Reference Paper ติดตัวเสมอและแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเมื่อมีการร้องขอ

ตัวอย่าง Reference Paper

 • ตัวอย่าง Reference Paper
 • ตัวอย่าง Reference Paper
 • ตัวอย่าง Reference Paper
 • ผู้ใหญ่ / เด็ก
 • ระยะเวลาที่ใช้ได้ของ Welcome Suica
 • ยอดคงเหลือ
 • ชื่อตั๋วสุดคุ้ม
 • ระยะเวลาที่ใช้ได้ของตั๋วสุดคุ้ม

การเติมเงิน

 • เพียงเติมเงินใน Welcome Suica ก็สามารถใช้กี่ครั้งก็ได้
 • สามารถเติมเงิน Welcome Suica ได้สูงสุด 20,000 เยน ที่ "เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ" และ "เครื่องปรับค่าโดยสาร" ฯลฯ ที่มีเครื่องหมายด้านล่างนี้
 • สามารถเติมเงินที่ร้านสะดวกซื้อและ Seven Bank ATMs ภายในร้าน 7-Eleven ได้ด้วย
 • กรุณาเติมเงินด้วยเงินเยนญี่ปุ่น ไม่สามารถเติมเงินด้วยบัตรเครดิต
 • โลโก้ Suica
 • เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติที่รองรับการเติมเงิน Welcome Suicaเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ
  ที่รองรับการเติมเงิน Welcome Suica

การคืนเงิน

ไม่สามารถคืนเงินที่เหลืออยู่ใน Welcome Suica ไม่ว่าจะอยู่ในระยะเวลาที่ใช้ได้หรือไม่และมียอดคงเหลือหรือไม่ก็ตาม (กรุณานำบัตร Welcome Suica กลับไปเป็นที่ระลึก) กรุณาใช้ยอดคงเหลือในบัตรกับรถไฟหรือร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Suica ให้หมดก่อนกลับประเทศ

 • เครื่องหมาย Suica

ระยะเวลาที่ใช้ได้

ระยะเวลาที่ใช้ได้ของ Welcome Suica คือ 28 วัน โดยรวมวันที่เริ่มใช้งาน Welcome Suica (วันที่ซื้อบัตร) ด้วย เริ่มนับระยะเวลาที่ใช้ได้จากวันที่ซื้อบัตรและตั้งแต่วันที่ 29 เป็นต้นไปจะใช้บัตรไม่ได้อีก

วิธีใช้ (เดินทาง)

เมื่อขึ้นรถไฟฟ้า

 • เพียงแตะ Welcome Suica ที่ส่วนอ่านบัตรของประตูตรวจตั๋ว ไม่ต้องซื้อตั๋วที่เครื่องจำหน่ายตั๋วทุกครั้งที่ใช้บริการ
 • เมื่อออกจากพื้นที่ของสถานีปลายทาง ค่าโดยสารของช่วงเส้นทางที่โดยสารจะถูกหักจากยอดคงเหลืออัตโนมัติ
 • การชำระค่าโดยสารจะทำที่ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติของสถานีปลายทาง หากมียอดคงเหลือไม่เพียงพอ ต้องไปชำระเงินหรือเติมเงินที่เครื่องปรับค่าโดยสาร

*สามารถใช้ Welcome Suica ชำระค่าโดยสารได้ แต่กรณีที่จะใช้บริการรถด่วนพิเศษ รถด่วน หรือ Green Cars กรุณาซื้อตั๋วแยกต่างหาก

<พื้นที่และระบบขนส่งที่ใช้บริการได้>

 • นอกจากสาย JR EAST ใน Tokyo และปริมณฑลแล้ว ยังสามารถใช้ได้กับรถไฟใต้ดิน รถบัส และ Tokyo Monorail ที่เชื่อมระหว่างสนามบิน Haneda กับ Tokyo และปริมณฑลได้ด้วย
 • ไม่ใช่เพียงแค่ในบริเวณ Tokyo เท่านั้น สามารถใช้ได้ในบริเวณ Sendai/Niigata และบริเวณ Hokkaido/Tokai/ญี่ปุ่นตะวันตก/Kyushu บางส่วนได้ด้วย

พื้นที่ที่สามารถใช้ Welcome Suica

สามารถใช้ Welcome Suica ในพื้นที่ให้บริการของบัตร IC กลุ่มขนส่งอื่น ๆ ได้ด้วย

เครื่องหมายสัญลักษณ์ของบริการการใช้ร่วมกันทั่วประเทศของบัตร IC กลุ่มขนส่ง

IC

 • เครื่องหมายสัญลักษณ์ของบริการการใช้ร่วมกันทั่วประเทศของบัตร IC ได้แก่ Suica, PASMO, Kitaca, TOICA, manaca, ICOCA, PiTaPa, SUGOCA, nimoca และ Hayakaken
 • ทั่วประเทศญี่ปุ่นICสามารถใช้ได้กับรถไฟ รถบัส ร้านค้า ฯลฯ ที่มีเครื่องหมาย

สามารถใช้ Welcome Suica ในพื้นที่ให้บริการของบัตร IC กลุ่มขนส่งอื่น ๆ ได้ด้วย ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2020

สามารถใช้ Welcome Suica ได้เฉพาะภายในแต่ละพื้นที่เท่านั้น ไม่สามารถใช้เดินทางระหว่างพื้นที่ได้ กรณีที่จะเดินทางระหว่างพื้นที่ กรุณาซื้อตั๋วแยกต่างหาก

วิธีใช้ (เงินอิเล็กทรอนิกส์)

เมื่อซื้อของ

 • นอกจากใช้กับรถไฟแล้ว ยังสามารถใช้เงินที่เติมเข้าไปใน Welcome Suica ในการซื้อของได้ด้วย
 • สามารถใช้ได้กับการซื้อของภายในรถไฟ เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ตู้ล็อกเกอร์แบบหยอดเหรียญ ร้านสะดวกซื้อ และร้านอาหาร

สามารถใช้ Welcome Suica ได้ที่ร้านค้าที่มีเครื่องหมายด้านล่างนี้

สามารถใช้ Welcome Suica ได้ที่ร้านค้าที่มีเครื่องหมายด้านล่างนี้สามารถใช้ Welcome Suica ได้ที่ร้านค้าที่มีเครื่องหมายด้านล่างนี้

ด้วย Welcome Suica

 • ไม่ต้องใช้เหรียญไม่ต้องใช้เหรียญ
 • ร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อ
 • การซื้อของบนรถไฟการซื้อของบนรถไฟ
 • เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ
 • ตู้ล็อกเกอร์แบบหยอดเหรียญตู้ล็อกเกอร์แบบหยอดเหรียญ

หากไม่สามารถใช้ Welcome Suica ได้

กรณีที่ไม่สามารถใช้ได้แม้จะอยู่ในระยะเวลาที่ใช้ได้และยังมียอดคงเหลืออยู่เพียงพอ อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ ก่อนอื่น กรุณาตรวจสอบสถานะของที่ใส่บัตร ฯลฯ ก่อน และหากยังไม่สามารถใช้ได้อยู่ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ประตูตรวจตั๋วของสถานีในพื้นที่ให้บริการของ Suica

 • มีสิ่งที่ขัดขวางการสื่อสารกับประตูตรวจตั๋วอยู่ในที่ใส่บัตร
 • การจัดการข้อมูลที่จำเป็นที่ประตูตรวจตั๋วในการใช้งานครั้งก่อนหน้าดำเนินการไม่สำเร็จ
 • มีการใช้งานที่สถานีนอกพื้นที่ให้บริการของ Suica และจำเป็นต้องจัดการข้อมูลในบัตร

ทั้งนี้ หากไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากตัวบัตรเสียหาย จะมีวิธีจัดการดังต่อไปนี้

การแจ้งขอคืนเงินกรณีบัตรเสีย

 • เจ้าหน้าที่จะระงับการใช้บัตรตามหมายเลขบัตรที่ระบุอยู่ด้านหลังบัตรของท่าน (หมายเลข 17 หลักที่ขึ้นต้นด้วย "JE")
 • หากไม่สามารถอ่านหมายเลขหลังบัตร จะไม่สามารถออกบัตรใหม่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

การคืนเงินกรณีบัตรเสีย

 • สามารถรับเงินคืนตามยอดคงเหลือได้ที่ JR Ticket Office (Midori-no-Madoguchi) ของ JR EAST ภายในพื้นที่ให้บริการของ Suica ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ยื่นเรื่อง จนถึงวันที่ 14 จากวันหมดระยะเวลาที่ใช้ได้
 • ในการรับเงินคืน กรุณานำ "บัตรที่เสียหาย" "Reference Paper" และ "เอกสารอื่นที่จำเป็น" มาด้วย

旅行会社の方向け

อื่น ๆ