วิธีอ่านตั๋ว

ออกตั๋ว

วิธีอ่านตั๋ว

กรุณาอ่านตั๋วและตรวจสอบความถูกต้องเมื่อซื้อตั๋ว
หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับตั๋ว กรุณาติดต่อนายสถานีที่อยู่ใกล้ที่สุด

ตั๋วโดยสาร

ตั๋วโดยสาร

ตั๋วด่วนพิเศษที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Super (Limited) Express Train Reserved Seat Ticket)

ตั๋วด่วนพิเศษที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Super (Limited) Express Train Reserved Seat Ticket)

ตั๋วด่วนพิเศษ (Super (Limited) Express Train ticket) (ยังไม่ระบุที่นั่ง)

ตั๋วด่วนพิเศษ (Super (Limited) Express Train ticket) (ยังไม่ระบุที่นั่ง)

ตั๋วนี้ใช้เพื่อโดยสารที่นั่งว่างของรถไฟด่วนพิเศษ หากใช้ตั๋วนี้กรุณานั่งที่นั่งที่ว่างอยู่ หากมีผู้โดยสารที่มีตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ดังกล่าวมา กรุณาให้ผู้โดยสารท่านดังกล่าวนั่ง

คู่มือการใช้บริการรถไฟด่วนพิเศษสาย Chuo [PDF/2.7MB]

ข้อแนะนำการใช้บริการ Narita Express [PDF/644KB]

ตั๋วด่วนพิเศษที่นั่งแบบอิสระ (Super (Limited) Express Train Non-Reserved Seat Ticket)

ตั๋วด่วนพิเศษที่นั่งแบบอิสระ (Super (Limited) Express Train Non-Reserved Seat Ticket)

ตั๋วระยะใกล้

ตั๋วระยะใกล้

หมายเหตุ: มีตั๋วรูปแบบอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นและตั๋วที่ไม่มีระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วย

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2015