สถานที่เป้าหมายที่แนะนำ

สถานที่เป้าหมายที่แนะนำ

แนะนำตั๋วทำให้คุณเที่ยวได้อย่างสุดคุ้ม

สามารถประหยัดค่าโดยสารได้ด้วย JR EAST PASS

JR EAST PASS (บริเวณ Tohoku)

ผู้ใหญ่ (12 ปีขึ้นไป)
¥30,000
เด็ก (6-11 ปี)
¥15,000

โดยสารรถไฟและชินคันเซ็นในพื้นที่ที่กำหนด
ได้ไม่จำกัด 5 วัน!

JR EAST PASS
(บริเวณ Tohoku)

JR EAST PASS (บริเวณ Nagano, Niigata)

ผู้ใหญ่ (12 ปีขึ้นไป)
¥27,000
เด็ก (6-11 ปี)
¥13,500

โดยสารรถไฟและชินคันเซ็นในพื้นที่ที่กำหนด
ได้ไม่จำกัด 5 วัน!

JR EAST PASS
(บริเวณ Nagano, Niigata)

JR TOKYO ไวด์พาส

ผู้ใหญ่ (12 ปีขึ้นไป)
¥15,000
เด็ก (6-11 ปี)
¥7,500

โดยสารรถไฟและชินคันเซ็นในพื้นที่ที่กำหนด
ได้ไม่จำกัด 3 วัน!

JR TOKYO ไวด์พาส