วิธีซื้อตั๋ว

 • 1

  ซื้อ Pass

  สามารถซื้อได้ที่ JR-EAST Train Reservation (อินเทอร์เน็ต), เคาน์เตอร์บริการในประเทศญี่ปุ่น, บริษัทท่องเที่ยวในต่างประเทศ ฯลฯ

 • 2

  รับตั๋ว

  สามารถรับ (แลกหรือซื้อ) ได้ที่สถานีหลัก

 • 3

  ใช้ตั๋ว

  โปรดใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ

วิธีซื้อ 3 รูปแบบ

 • เร็วและง่าย! JR-EAST Train Reservation(インターネット)での購入
  1. 1

   ซื้อ

   โปรดซื้อที่ JR-EAST Train Reservation

  2. 2

   รับ

   เมื่อมาถึงญี่ปุ่นแล้วก็ไปรับตั๋ว
   ต้องใช้หนังสือเดินทางในการรับตั๋ว ไม่สามารถรับตั๋วด้วยสำเนาหนังสือเดินทาง
   สามารถรับได้ 2 วิธีต่อไปนี้

   1. 1. รับที่เครื่องจำหน่ายตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) แบบมีเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง

    สามารถรับตั๋วที่เครื่องจำหน่ายตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) แบบมีเครื่องอ่านหนังสือเดินทางที่ติดตั้งอยู่ในสถานีที่เป็นจุดจำหน่ายตั๋วได้ โปรดเตรียมหนังสือเดินทางแบบมีชิป IC (ตัวจริง)

    บางสถานที่มีเครื่องจำหน่ายตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) แบบมีเครื่องอ่านหนังสือเดินทางที่มีเวลาทำการนานกว่าจุดจำหน่าย (Travel Service Center ฯลฯ) ด้วยจึงจะสะดวกกว่า ขอเชิญให้ลองใช้ดู สำหรับการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการซื้อ คืนเงิน ฯลฯ โปรดติดต่อภายในเวลาทำการของจุดจำหน่าย

    ดูสถานที่ติดตั้งเครื่องจำหน่ายตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) แบบมีเครื่องอ่านหนังสือเดินทางทางนี้เปิดในหน้าต่างใหม่
   2. 2. รับที่เคาน์เตอร์บริการของ Travel Service Center

    โปรดเตรียมหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติการใช้งานและมอบตั๋วให้
    สามารถรับที่เคาน์เตอร์บริการของ Travel Service Center ที่สามารถแลกตั๋วได้

    สำหรับวิธีรับโดยละเอียด โปรดดูข้อแนะนำการใช้งาน ใน JR-EAST Train Reservationเปิดในหน้าต่างใหม่

  3. 3

   ใช้

   สามารถใช้ได้ในระยะเวลาที่ใช้ได้โดยนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งานที่กำหนด ที่สถานี โปรดใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ

 • ซื้อกับบริษัทท่องเที่ยว ฯลฯ ในต่างประเทศ
  1. 1

   ซื้อ

   โปรดซื้อคูปองแลกตั๋ว (e-ticket) จากบริษัทท่องเที่ยว ฯลฯ ก่อนมาประเทศญี่ปุ่น

  2. 2

   แลก

   เมื่อมาถึงญี่ปุ่นแล้ว โปรดแสดงคูปองแลกตั๋ว (e-ticket) ที่ออกโดยบริษัทท่องเที่ยว ฯลฯ และหนังสือเดินทางที่จุดแลกตั๋ว
   ไม่สามารถแลกตั๋วด้วยสำเนาหนังสือเดินทาง เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติการใช้งานและแลกตั๋วให้

   สำหรับวิธีซื้อโดยละเอียด โปรดดูข้อแนะนำการใช้งาน ใน JR-EAST Train Reservationเปิดในหน้าต่างใหม่

  3. 3

   ใช้

   สามารถใช้ได้ในระยะเวลาที่ใช้ได้โดยนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งานที่กำหนด ที่สถานี โปรดใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ

 • วิธีซื้อที่เคาน์เตอร์บริการในประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ
  1. 1

   ซื้อ

   ต้องใช้หนังสือเดินทางเมื่อซื้อ ไม่สามารถรับตั๋วด้วยสำเนาหนังสือเดินทาง
   สามารถซื้อได้ 2 วิธีต่อไปนี้

   1. 1. ซื้อที่เครื่องจำหน่ายตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) แบบมีเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง

    สามารถซื้อตั๋วที่เครื่องจำหน่ายตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) แบบมีเครื่องอ่านหนังสือเดินทางที่ติดตั้งอยู่ในสถานีที่เป็นจุดจำหน่ายตั๋วได้ โปรดเตรียมหนังสือเดินทางแบบมีชิป IC (ตัวจริง)

    บางสถานที่มีเครื่องจำหน่ายตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) แบบมีเครื่องอ่านหนังสือเดินทางที่มีเวลาทำการนานกว่าจุดจำหน่าย (Travel Service Center ฯลฯ) ด้วยจึงจะสะดวกกว่า ขอเชิญให้ลองใช้ดู สำหรับการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการซื้อ คืนเงิน ฯลฯ โปรดติดต่อภายในเวลาทำการของจุดจำหน่าย

    ดูสถานที่ติดตั้งเครื่องจำหน่ายตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) แบบมีเครื่องอ่านหนังสือเดินทางทางนี้เปิดในหน้าต่างใหม่
   2. 2. ซื้อที่เคาน์เตอร์บริการของ Travel Service Center

    โปรดเตรียมหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) สามารถซื้อที่เคาน์เตอร์บริการของ Travel Service Center

    สำหรับวิธีซื้อโดยละเอียด โปรดดูข้อแนะนำการใช้งาน ใน JR-EAST Train Reservationเปิดในหน้าต่างใหม่

  2. 2

   ใช้

   สามารถใช้ได้ในระยะเวลาที่ใช้ได้โดยนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งานที่กำหนด ที่สถานี โปรดใช้ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ

คุณสมบัติในการใช้

ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุด้านล่างนี้จะสามารถซื้อและใช้ได้

 • ลูกค้าที่มาเยือนญี่ปุ่นจากต่างประเทศด้วยวีซ่า 
 • ลูกค้าที่ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่ของประเทศญี่ปุ่น (ลูกค้าสัญชาติญี่ปุ่นใช้ไม่ได้)​ ​
 • ในการซื้อ กรุณาแสดงหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ใช้งาน (จำหน่ายให้เฉพาะผู้ที่ซื้อเท่านั้น จะไม่จำหน่ายให้บุคคลที่สาม รวมถึงครอบครัว)

การเปลี่ยนแปลง/คืนเงิน

การเปลี่ยนแปลง

หลังแลกหรือซื้อตั๋ว จะไม่สามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้ได้​ ​

สำหรับการเปลี่ยนก่อนรับตั๋วที่ซื้อทาง JR-EAST Train Reservation โปรดดูข้อแนะนำการใช้งานเปิดในหน้าต่างใหม่

การคืนเงิน

การคืนเงินจะต่างกันตามที่ที่ซื้อตั๋ว

 • กรณีที่ซื้อจาก JR-EAST Train Reservation
  1. 1. ก่อนรับ

   โปรดยื่นเรื่องด้วยตนเองบน JR-EAST Train Reservation ภายใน 23.50 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น) ของวันก่อนวันที่เริ่มใช้งาน ไม่มีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 23.50 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น) ของวันก่อนวันที่เริ่มใช้งานจนถึง 23.50 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น) ของวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ใช้ได้ จะขอคืนเงินทางเว็บไซต์ได้โดยมีค่าธรรมเนียม (ไม่สามารถขอคืนเงินที่สถานี ฯลฯ)

   2. หลังรับ (เมื่อทำเป็นตั๋วแบบกระดาษแล้ว)

   เฉพาะกรณีที่ขอคืนเงินภายในระยะเวลาที่ใช้ได้และยังไม่ได้ใช้ตั๋ว จะสามารถขอคืนเงินได้ที่จุดจำหน่ายโดยมีค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด

 • กรณีที่ซื้อในประเทศญี่ปุ่น
  1. เฉพาะกรณีที่ขอคืนเงินภายในระยะเวลาที่ใช้ได้และยังไม่ได้ใช้ตั๋ว จะสามารถขอคืนเงินได้ที่จุดจำหน่ายโดยมีค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด

 • กรณีที่ซื้อจากบริษัทท่องเที่ยว ฯลฯ
  1. 1. ก่อนแลก

   โปรดติดต่อบริษัทท่องเที่ยว ไม่สามารถขอคืนเงินกับบริษัทเรา

   2. หลังออกตั๋ว

   เฉพาะกรณีที่ขอคืนเงินภายในระยะเวลาที่ใช้ได้และยังไม่ได้ใช้ตั๋ว จะสามารถขอคืนเงินได้ที่จุดจำหน่ายโดยมีค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด

หมายเหตุ

 • ไม่ว่าในกรณีใด หากมีการจองที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) เอาไว้ จะไม่สามารถขอคืนเงินหลังเวลาที่รถไฟขบวนดังกล่าวออก กรณีที่จะไม่ขึ้นโดยสารรถไฟที่จอง โปรดยกเลิกการจองที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ทุกครั้ง