ค้นหาบัตรผ่านของคุณ

รายการตั๋ว

โปรดดูตั๋วของ JR EAST จากรายการด้านล่างนี้

ข้อควรระวัง

(*โปรดอ่าน)

  • หน้านี้แสดงข้อมูลของ “ตั๋วโดยสารพิเศษ” ฯลฯ ที่จำหน่ายโดย JR EAST แต่ไม่ได้รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับตั๋วและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จะเป็นข้อมูลล่าสุด
  • อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลเกี่ยวกับราคา เงื่อนไขการใช้บริการ สถานที่จำหน่าย ฯลฯ ของตั๋วในหน้านี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เราพยายามอย่างสุดความสามารถในการรักษาความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่แสดงในหน้านี้ แต่กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งเมื่อซื้อหรือใช้ “ตั๋วโดยสารพิเศษ” นอกจากนี้ บริษัทเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้คอนเทนต์นี้ ยกเว้นกรณีที่ต้องรับผิดชอบความเสียหายตามกฎหมาย