More tourist attractions to enjoy!
Nagano Tourist Information

JR EAST NAGANO MAP

Three-Star Route Option Ticket (For Takayama, Shirakawa-go, Kanazawa)

Trip to Hakuba & Nozawa Onsen

Trip to Matsumoto from Hakuba