ข้อมูลที่อัปเดต: 01-10-2023

Seishun 18

โดยสารที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) ของ Ordinary Cars ของรถธรรมดาและรถเร็วของสาย JR ทั้งประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ ได้ไม่จำกัด

 • ผู้ใหญ่
  12,050 เยน

*ไม่มีราคาเด็ก

ทำอะไรได้บ้าง?

ตั๋ว Seishun 18 เป็นตั๋วที่สามารถโดยสารที่นั่งแบบอิสระ (Non-Reserved Seat) ของ Ordinary Cars ของรถธรรมดา (รวมถึงรถเร็ว) ของสาย JR ทั่วประเทศ ตั้งแต่ทางเหนือจาก Hokkaido จนถึงทางใต้ที่ Kyushu ได้ไม่จำกัด

[เส้นทางและบริษัทรถไฟที่สามารถใช้ได้]

 • สาย JR ทั่วประเทศ(รวมถึงBRT*): JR Hokkaido, JR East, JR Central, JR West, JR Shikoku และ JR Kyushu

 • JR WEST Miyajima Ferry

 • *BRT เป็นชื่อย่อของ Bus Rapid Transit

หมายเหตุ

 • ​ ​ตั๋วนี้ไม่สามารถใช้ชินคันเซ็น รถด่วนพิเศษ รถด่วน ตู้นอน ฯลฯ แม้จะซื้อตั๋วด่วนพิเศษ ฯลฯ 
  เพิ่มเติมจากตั๋วนี้ ก็ไม่สามารถใช้ชินคันเซ็น รถด่วนพิเศษ ฯลฯ

 • ไม่สามารถใช้ JR Bus ได้

ราคาพิเศษ!

ถูกลงประมาณเท่าไร?

 • ตัวอย่าง) กรณีไปเป็นกลุ่ม โดยใช้ไปกลับจากสถานี Tōkyō และสถานี Nikkō

  กรณีที่ผู้ใหญ่ 5 คนใช้สาย JR (สถานี Tōkyō - สถานี Nikkō) มีค่าโดยสารไปกลับ 26,000 เยน​ ​

  หากใช้ Seishun 18 จะสามารถเดินทางตามที่ระบุข้างต้นได้ในราคา 12,050 เยน!

  *กรุณาตรวจสอบราคาที่ถูกต้องจากตารางเวลา ฯลฯ

  แผนที่ภาพ "เมื่อกลุ่มใช้การเดินทางไปกลับจาก สถานี Tōkyō ไปยัง สถานี Nikkō"

  สุดคุ้มกับการไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับกันเป็นกลุ่ม!

 • ตัวอย่าง) ออกเดินทางจากสถานี Tōkyō ไปเที่ยว Nikko, Yokohama-Kamakura, Mito และ Odawara แบบไปเช้าเย็นกลับ แล้วใช้เดินทางไปสนามบิน Narita

  วันที่ 1: ไปเที่ยว Nikko แบบไปเช้าเย็นกลับ สาย JR (ไปกลับสถานี Tōkyō - สถานี Nikkō)
  วันที่ 2: ไปเที่ยว Yokohama และ Kamakura แบบไปเช้าเย็นกลับ สาย JR (สถานี Tōkyō - สถานี Yokohama / สถานี Yokohama - สถานี Kamakura / สถานี Kamakura - สถานี Tōkyō)
  วันที่ 3: ไปเที่ยว Mito แบบไปเช้าเย็นกลับ สาย JR (ไปกลับสถานี Tōkyō - สถานี Mito)​ ​​ ​
  วันที่ 4: ไปเที่ยว Odawara แบบไปเช้าเย็นกลับ สาย JR (ไปกลับสถานี Tōkyō - สถานี Odawara)​ ​​ ​
  วันที่ 5: กลับประเทศจากสนามบิน Narita สาย JR (สถานี Tōkyō - สถานี Narita Airport Terminal 1)​ ​​ ​
  กรณีที่ใช้ตามที่ระบุข้างต้นจะมีค่าโดยสารรวม 16,000 เยน​ ​​ ​​ ​

  หากใช้ Seishun 18 จะสามารถเดินทางตามที่ระบุข้างต้นได้ในราคา 12,050 เยน!

  *กรุณาตรวจสอบราคาที่ถูกต้องจากตารางเวลา ฯลฯ

  แผนที่ภาพของ "วันเดินทางไป Nikko, Yokohama / Kamakura, Mito, Odawara และโอนไปยัง สนามบิน Narita โดยเริ่มจาก สถานี Tōkyō"

  สุดคุ้มกับการไปเที่ยวด้วยรถไฟสายท้องถิ่น!

 • 12,050 เยน

ช่วงเวลาที่ใช้ได้/ช่วงเวลาจำหน่าย

  ช่วงเวลาที่ใช้ได้ ช่วงเวลาจำหน่าย
ฤดูใบไม้ผลิ 1 มีนาคม 2022 (วันอังคาร) - 10 เมษายน 2022 (วันอาทิตย์) 20 กุมภาพันธ์ 2022 (วันอาทิตย์) - 31 มีนาคม 2022 (วันพฤหัสบดี)
ฤดูร้อน 20 กรกฎาคม 2022 (วันพุธ) - 10 กันยายน 2022 (วันเสาร์) 1 กรกฎาคม 2022 (วันศุกร์) - 31 สิงหาคม 2022 (วันพุธ)
ฤดูหนาว 10 ธันวาคม 2022 (วันเสาร์) - 10 มกราคม 2023 (วันอังคาร) 1 ธันวาคม 2022 (วันพฤหัสบดี) - 31 ธันวาคม 2022 (วันเสาร์)

หมายเหตุ

 • ตั๋วนี้สามารถใช้ได้ 5 ครั้ง กรณีที่ใช้ตั๋วนี้คนเดียวจะสามารถใช้ได้ 5 ครั้ง (5 วัน) ภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ที่ระบุข้างต้น กรุณาเลือก 5 วันที่ต้องการ
  และสามารถใช้หลายคนรวมกัน 5 ครั้งก็ได้ (แต่ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้ทุกท่านต้องเดินทางด้วยกัน)
  เช่น กรณีที่ใช้ตั๋วนี้ 5 คนจะสามารถใช้ได้ทุกคน 1 วัน​ ​

 • 1 วัน หมายถึง จนถึง 24.00 น. ของวันที่ขึ้นโดยสารรถไฟ กรณีที่เกิน 24.00 น. ระหว่างที่อยู่ในรถไฟ จะสามารถใช้ได้จนถึงสถานีที่จอดสถานีแรกหลังเกิน 24.00 น.​ ​

 • กรุณาแสดงตั๋วที่สถานีหรือภายในรถไฟเมื่อเริ่มใช้งานในแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่จะประทับตราวันที่ ตั๋วนี้ไม่สามารถผ่านประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ

จุดจำหน่าย/คุณสมบัติในการใช้

จุดจำหน่าย

​สามารถซื้อได้ที่เครื่องจำหน่ายตั๋วที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat Ticket) (ยกเว้นบางส่วน), JR Ticket Office (Midori-no-Madoguchi) และ JR EAST Travel Service Center ในสถานีหลักของ JR EAST ยกเว้นบางสถานีอาจไม่มีจำหน่าย

​ ​​ ​สินค้านี้เป็นสินค้าจำหน่ายเฉพาะช่วงเวลา

▲ปิด

คุณสมบัติในการใช้

ไม่มีกำหนดคุณสมบัติการใช้ ใครก็สามารถซื้อและใช้ได้

▲ปิด

การคืนเงิน

สามารถขอคืนเงินได้ที่จุดจำหน่าย เฉพาะในกรณีที่อยู่ภายในระยะเวลาที่ใช้งานได้และยังไม่ได้ถูกใช้งาน โดยมีค่าธรรมเนียม
ไม่คืนเงินในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้และกรณีที่ล่าช้า

ขอแนะนำตั๋วเหล่านี้ด้วย

 • JR EAST PASS (บริเวณ Tohoku)

  JR EAST PASS (บริเวณ Tohoku)

  ผู้ใหญ่ 30,000 เยน / เด็ก 15,000 เยน
  สามารถใช้ได้ 5 วันต่อเนื่องกันนับจากวันที่เริ่มใช้ 

  ไปดูรายละเอียด
 • JR EAST PASS (บริเวณ Nagano, Niigata)

  JR EAST PASS (บริเวณ Nagano, Niigata)

  ผู้ใหญ่ 27,000 เยน / เด็ก 13,500 เยน
  สามารถใช้ได้ 5 วันต่อเนื่องกันนับจากวันที่เริ่มใช้ 

  ไปดูรายละเอียด