“&EKINAKA” ให้บริการโดย JR-EAST

“&EKINAKA” ที่เพื่อนๆ ของเรารวมตัวกันที่สถานี สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้ารอบๆ สถานี โรงแรม และอื่นๆ!!

ดื่ม
ฟรี ฯลฯ

ช้อปปิ้ง
รับส่วนลด!

มันเป็นเพียงเล็กน้อย
ปัจจุบัน
รับมัน!

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มี Inbound Pass เป้าหมาย!
เราหวังว่าคุณจะเดินทางโดยรถไฟที่ยอดเยี่ยม!

Pass Holder 
Perks!!

1 คุณมีพาสไหน?

[ผ่านเป้าหมาย]

2 คุณจะไปย่านไหน

โปรดตรวจสอบ หน้าบัตร เพื่อดูรายละเอียด เช่น ช่วงการใช้งาน