Tachikawa Station

Tachikawa Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 02 Ome Line, Itsukaichi Line for Ome, Okutama, Musashi-Itsukaichi 05 06 Chuo Line for Hachioji, Takao, Otsuki, Kofu
03 04 Chuo Line for Mitaka, Shinjuku, Tokyo 07 08 Nambu Line for Noborito, Kawasaki