Shim-Matsudo Station

Shim-Matsudo Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 Joban Line for Kashiwa, Abiko (Local Train) 03 Musashino Line for Minami-Koshigaya, Minami-Urawa, Fuchuhommachi
02 Joban Line for Matsudo, Kita-Senju (Local Train), Chiyoda Subway Line through service 04 Musashino Line for Nishi-Funabashi, Tokyo, Minami-Funabashi