Koriyama Station

Koriyama Station Map
< as of November 2018 >
Platform Guidance  
01 Ban-Etsu-West Line for Inawashiro, Aizu-Wakamatsu 06 Ban-Etsu-East Line for Miharu, Iwaki
02 04 Tohoku Line for Fukushima, Shiroishi 12 Tohoku Shinkansen for Sendai, Morioka
Yamagata Shinkansen for Yamagata, Shinjo
02 05 Tohoku Line for Shirakawa, Kuroiso
03 Suigun Line for Iwaki-Ishikawa, Mito 13 Tohoku, Yamagata Shinkansen for Omiya, Tokyo