Kitakami Station

Kitakami Station Map
< as of October 2018 >
Platform Guidance  
00 01 Kitakami Line for Fujine, Yokote 12 Tohoku, Akita, Hokkaido Shinkansen for Morioka, Shin-Aomori, Akita, Shin-Hakodate-Hokuto
01 02 Tohoku Line for Hanamaki, Morioka 13 Tohoku, Akita Shinkansen for Sendai, Tokyo
03 Tohoku Line for Mizusawa, Ichinoseki