Kawasaki Station

Kawasaki Station Map
< as of November 2018 >
Platform Guidance  
01 Tokaido Line for Yokohama, Odawara, Atami 04 Keihin-Tohoku Line for Kamata, Tokyo, Omiya
02 Tokaido Line,Ueno Tokyo Line for Tokyo, Ueno, Omiya 05 06 Nambu Line for Musashi-Kosugi, Noborito, Tachikawa
03 Keihin-Tohoku Line for Yokohama, Kannai, Ofuna