Oyama Station

Oyama Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 Tohoku Shinkansen for Sendai, Morioka 09 10 Tohoku Line (Utsunomiya Line) for Utsunomiya, Kuroiso
04 Tohoku Shinkansen for Tokyo 12 13 Tohoku Line (Utsunomiya Line) for Omiya, Ueno (Ueno Tokyo Line)(Shonan-Shinjuku Line)
06 08 Ryomo Line for Tochigi, Ashikaga, Kiryu 15 16 Mito Line for Shimodate, Mito