Odawara Station

Odawara Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
03 04 Tokaido Line for Atami, Ito, Numazu 13 Tokaido Shinkansen for Nagoya, Shin-Osaka
05 06 Tokaido Line, Ueno Tokyo Line for Yokohama, Tokyo, Ueno 14 Tokaido Shinkansen for Shin-Yokohama, Tokyo
05 06 Shonan-Shinjuku Line for Yokohama, Shinjuku, Shibuya