Omiya Station

Omiya Station Map
< as of January 2019 >
Platform Guidance  
01 02 Keihin-Tohoku Line 11 Tohoku Line (Utsunomiya Line) , Takasaki Line, Shonan-Shinjuku Line
03 04 Tohoku Line (Utsunomiya Line) , Shonan-Shinjuku Line, Ueno Tokyo Line
06 Takasaki Line, Shonan-Shinjuku Line, Ueno Tokyo Line 13 14 15 Tohoku, Yamagata, Akita, Hokkaido, Joetsu, Hokuriku Shinkansen
07 Takasaki Line
Tohoku Line (Utsunomiya Line), Shonan-Shinjuku Line, Ueno Tokyo Line 16 17 Tohoku, Yamagata, Akita, Hokkaido, Shinkansen
"Narita Express" 18 Joetsu, Hokuriku Shinkansen
08 Takasaki Line 19 20 Saikyo Line
09 Tohoku Line (Utsunomiya Line) 21 22 Saikyo Line, Kawagoe Line
Get Adobe Reader Download Adobe Reader to view PDF files.