Ofuna Station

Ofuna Station Map
< as of February 2019 >
Platform Guidance  
01 02 Tokaido Line, Ueno Tokyo Line for Yokohama, Tokyo, Ueno
Shonan-Shinjuku Line (Takasaki Line) for Yokohama, Shibuya, Shinjuku
07 08 Yokosuka Line, Sobu Line for Kamakura, Yokosuka, Kurihama (Rapid-service Train)
03 04 Tokaido Line for Hiratsuka, Odawara, Atami 09 10 Keihin-Tohoku Line, Negishi Line for Kannai, Ueno, Omiya
05 06 Yokosuka Line, Sobu Line for Yokohama, Tokyo, Chiba (Rapid-service Train)   Yokohama Line for Shin-Yokohama, Machida, Hachioji
05 06 07 Shonan-Shinjuku Line (Utsunomiya Line) for Yokohama, Shibuya, Shinjuku