Akabane Station

Akabane Station Map
< as of December 2018 >
Platform Guidance  
01 Keihin-Tohoku Line for Ueno, Tokyo, Yokohama 05 Tohoku Line (Utsunomiya Line), Takasaki Line, Shonan-Shinjuku Line for Ikebukuro, Shinjuku, Yokohama, Ofuna
02 Keihin-Tohoku Line for Kawaguchi, Urawa, Omiya
03 Tohoku Line (Utsunomiya Line), Takasaki Line, Ueno Tokyo Line 06 Tohoku Line (Utsunomiya Line), Takasaki Line, Shonan-Shinjuku Line for Omiya, Utsunomiya, Takasaki (*Passed at Saitama-Shintoshin)
04 Tohoku Line (Utsunomiya Line), Takasaki Line for Urawa, Omiya, Utsunomiya, Takasaki 07 Saikyo Line for Ikebukuro, Shinjuku, Osaki, Rinkai Line through service
08 Saikyo Line for Musashi-Urawa, Omiya, Kawagoe