Ebisu Station

Ebisu Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 Yamanote Line Outer Tracks for Shibuya, Shinjuku 04 Saikyo Line for Osaki, Rinkai Line through service
02 Yamanote Line Inner Tracks for Shinagawa, Tokyo Shonan-Shinjuku Line for Yokohama, Ofuna, Odawara, Zushi (Tokaido Line, Yokosuka Line)
03 Saikyo Line for Shinjuku, Ikebukuro, Omiya
Shonan-Shinjuku Line for Omiya, Utsunomiya, Takasaki (Utsunomiya Line, Takasaki Line)