Urawa Station

Urawa Station Map
< as of October 2018 >
Platform Guidance  
01 Keihin-Tohoku Line for Akabane, Ueno, Tokyo 03 Tohoku Line (Utsunomiya Line), Takasaki Line for Akabane, Ueno (Ueno Tokyo Line)
02 Keihin-Tohoku Line for Omiya 04 Tohoku Line (Utsunomiya Line), Takasaki Line for Oyama, Utsunomiya, Takasaki (Ueno Tokyo Line)
04 Tohoku Line (Utsunomiya Line), Takasaki Line (Shonan-Shinjuku Line) for Akabane, Ikebukuro, Shinjuku, Yokohama, Ofuna
04 Tohoku Line (Utsunomiya Line), Takasaki Line (Shonan-Shinjuku Line) for Omiya, Utsunomiya, Takasaki