Joetsumyoko Station

Joetsumyoko Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
11 12 Hokuriku Shinkansen for Nagano, Takasaki, Tokyo 1 2 Echigo TOKImeki Railway Line
13 14 Hokuriku Shinkansen for Toyama, Kanazawa