Shichinohe-Towada Station

Shichinohe-Towada Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 Tohoku, Hokkaido Shinkansen for Shin-Aomori, Shin-Hakodate-Hokuto 02 Tohoku Shinkansen for Morioka, Sendai, Tokyo