Iwaki Station

Iwaki Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 02 Joban Line (Ueno Tokyo Line) for Mito, Ueno, Tokyo, Shinagawa 06 Ban-Etsu-East Line for Ononiimachi, Koriyama
03 04 Joban Line for Haranomachi, Sendai