Yokohama Station

Yokohama Station Map
< as of February 2019 >
Platform Guidance  
03 Negishi Line for Ofuna 09 Yokosuka Line for Kamakura, Yokosuka, Kurihama
04 Keihin-Tohoku Line for Omiya, Shonan-Shinjuku Line for Kozu
Yokohama Line for Hachioji 10 Yokosuka Line for Tokyo
0506 Tokaido Line for Odawara, Atami Shonan-Shinjuku Line for Shinjuku, Omiya
0708 Tokaido Line for Tokyo,
Ueno Tokyo Line for Shinagawa, Tokyo, Ueno
"Narita Express" for Narita Airport
Get Adobe Reader Download Adobe Reader to view PDF files.