Musashi-Urawa Station

Musashi-Urawa Station Map
< as of January 2019 >
Platform Guidance  
01 Musashino Line for Minami-Urawa, Shin-Matsudo, Nishi-Funabashi 03 04 Saikyo Line for Ikebukuro, Shinjuku, Osaki, Rinkai Line through service
02 Musashino Line for Nishi-Kokubunji, Fuchuhommachi 05 06 Saikyo Line for Omiya, Kawagoe