Minami-Urawa Station

Minami-Urawa Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 02 Keihin-Tohoku Line for Akabane, Ueno, Tokyo, Yokohama 05 Musashino Line for Nishi-Kokubunji, Fuchuhommachi
04 Keihin-Tohoku Line for Urawa, Omiya 06 Musashino Line for Shin-Matsudo, Nishi-Funabashi