Matsumoto Station

Matsumoto Station Map
< as of December 2018 >
Platform Guidance  
00 - 05 Shinonoi Line (Chuo-East Line) for Shiojiri, Kamisuwa, Kofu, Shinjuku 01 - 05 Shinonoi Line for Shinonoi, Nagano
00 01 05 Shinonoi Line (Chuo-West Line) for Shiojiri, Kiso-Fukushima, Nakatsugawa 02 03 05 06 Oito Line for Shinano-Omachi, Minami-Otari
    7 Matsumoto Dentetsu Kamikochi Line