Furukawa Station

Furukawa Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 Rikuu-East Line for Kogota 11 Tohoku ,Akita ,Hokkaido Shinkansen for Morioka,Akita,Shin-Aomori,Shin-Hakodate-Hokuto
02 Rikuu-East Line for Naruko-Onsen, Shinjo 12 Tohoku ,Akita ,Hokkaido Shinkansen for Sendai, Tokyo