Hachinohe Station

Hachinohe Station Map
< as of October 2018 >
Platform Guidance  
01 02 Hachinohe Line for Hon-Hachinohe, Kuji 11 12 Tohoku Shinkansen for Sendai, Tokyo
02 - 05 Aoimori Railway for IGR Ninohe, Morioka 13 14 Tohoku, Hokkaido Shinkansen for Shin-Aomori, Shin-Hakodate-Hokuto
02 - 05 Aoimori Railway for Aomori