Bakurocho Station

Bakurocho Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 Sobu Line for Tokyo, Shinagawa, Yokohama,
Yokosuka, Kurihama (Rapid-service Train)
02 Sobu Line for Tsudanuma, Chiba, Narita Airport,
Kazusaichinomiya, Kimitsu (Rapid-service Train)