Nishi-Funabashi Station

Nishi-Funabashi Station Map
< as of November 2018 >
Platform Guidance  
01 02 JR Sobu Line for Funabashi, Chiba (Local Train) 11 12 JR Musashino Line, Keiyo Line for Minami-Funabashi, Tokyo
03 04 JR Sobu Line for Akihabara, Shinjuku (Local Train) 6 7 8 Tokyo Metro Tozai Line for Nihombashi
09 10 JR Musashino Line, Keiyo Line for Shin-Matsudo, Fuchuhommachi 5 6 Toyo Kosoku Tetsudo Line for Toyo-Katsutadai