Nishi-Kokubunji Station

Nishi-Kokubunji Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 Chuo Line for Mitaka, Shinjuku, Tokyo 03 Musashino Line for Fuchuhommachi
02 Chuo Line for Tachikawa, Hachioji, Takao 04 Musashino Line for Minami-Urawa, Shin-Matsudo, Nishi-Funabashi