Nasushiobara Station

Nasushiobara Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
01 02 Tohoku Shinkansen for Sendai, Morioka 07 Tohoku Line (Utsunomiya Line) for Kuroiso, Koriyama (Ueno Tokyo Line)
05 Tohoku Shinkansen for Omiya, Tokyo 09 Tohoku Line (Utsunomiya Line) for Nishi-Nasuno, Utsunomiya (Ueno Tokyo Line)