Iiyama Station

Iiyama Station Map
< as of July 2018 >
Platform Guidance  
11 Hokuriku Shinkansen for Nagano, Takasaki, Tokyo 1 Iiyama Line for Toyono, Nagano
12 Hokuriku Shinkansen for Toyama, Kanazawa 2 Iiyama Line for Togarinozawa-Onsen, Tokamachi, Echigo-Kawaguchi