Takasaki Station

Takasaki Station Map
< as of July 2014 >
Platform Guidance  
02 04 05 06 Joetsu Line for Shibukawa, Numata, Minakami 11 Nagano Shinkansen for Karuizawa, Nagano
Ryomo Line for Maebashi, Kiryu, Ashikaga 12 Joetsu Shinkansen for Nagaoka, Niigata
Agatsuma Line for Shibukawa, Nakanojo, Manza-Kazawaguchi 13 14 Joetsu Shinkansen for Omiya, Tokyo
Shinetsu Line for Yokokawa    
02 04 07 08 Takasaki Line for Omiya, Ueno
Shonan-Shinjuku Line for Shinjuku, Yokohama
   
03 Hachiko Line for Yorii, Ogose, Komagawa