Kitakami Station

Kitakami Station Map
< as of July 2016 >
Platform Guidance  
00 01 Kitakami Line for Fujine, Yokote 12 Tohoku, Akita Shinkansen for Morioka, Shin-Aomori, Akita
01 02 Tohoku Line for Hanamaki, Morioka 13 Tohoku, Akita Shinkansen for Sendai, Tokyo
03 Tohoku Line for Mizusawa, Ichinoseki