Odawara Station

Odawara Station Map
< as of July 2014 >
Platform Guidance  
03 04 Tokaido Line for Atami, Ito, Numazu 13 Tokaido Shinkansen for Nagoya, Shin-Osaka
05 06 Tokaido Line for Ofuna, Yokohama, Tokyo 14 Tokaido Shinkansen for Shin-Yokohama, Tokyo
05 06 Shonan-Shinjuku Line for Shibuya, Shinjuku, Omiya