Omiya Station

Omiya Station Map
< as of January 2015 >
Platform Guidance  
01 02 Keihin-Tohoku Line 11 Tohoku Line (Utsunomiya Line) , Takasaki Line, Shonan-Shinjuku Line
03 04 Tohoku Line (Utsunomiya Line) , Shonan-Shinjuku Line
06 Takasaki Line, Shonan-Shinjuku Line 13 14 15 Tohoku, Yamagata, Yamagata, Akita, Joetsu, Nagano Shinkansen
07 Takasaki Line
Tohoku Line (Utsunomiya Line), Shonan-Shinjuku Line 16 17 Tohoku, Yamagata, Akita Shinkansen
"Narita Express" 18 Joetsu, Nagano Shinkansen
08 Takasaki Line 19 20 Saikyo Line
09 Tohoku Line (Utsunomiya Line) 21 22 Saikyo Line, Kawagoe Line
Get Adobe Reader Download Adobe Reader to view PDF files.