Yokohama Station

Yokohama Station Map
< as of December 2014 >
Platform Guidance  
03 Negishi Line for Ofuna 09 Yokosuka Line for Kamakura, Yokosuka, Kurihama
04 Keihin-Tohoku Line for Omiya, Shonan-Shinjuku Line for Kozu
Yokohama Line for Hachioji 10 Yokosuka Line for Tokyo
0506 Tokaido Line for Odawara, Atami Shonan-Shinjuku Line for Shinjuku, Omiya
0708 Tokaido Line for Tokyo "Narita Express" for Narita Airport
Get Adobe Reader Download Adobe Reader to view PDF files.