Hachinohe Station

Hachinohe Station Map
< as of July 2016 >
Platform Guidance  
01 02 Hachinohe Line for Hon-Hachinohe, Kuji 11 12 Tohoku Shinkansen for Sendai, Tokyo
02 - 05 Aoimori Railway for IGR Ninohe, Morioka 13 14 Tohoku Shinkansen for Shin-Aomori
02 - 05 Aoimori Railway for Aomori